آهنگآهنگ ویژهدانلوددانلود آهنگدانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ خارجیدانلود ریمیکسموزیک - عمومی

دانلود آهنگ astronaut in the ocean soner karaca remix

دانلود آهنگ astronaut in the ocean soner karaca remix

دانلود آهنگ بیس دار astronaut in the ocean ریمیکس soner karaca remix

ریمیکس ترکیه ای سونر کاراجا astronaut in the ocean

دانلود آهنگ astronaut in the ocean با متن

astronaut
فضا نورد
What you know about rolling down in the deep?
راجب غلط خوردن به اعماق چی میدونی؟
When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغزت بی حس میشه، میشه بهش بگی انجماد فکر ی
When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah
وقتی این مردم خیلی حرف میزنن، بذارش روی حرکت آهسته
I feel like an astronaut in the ocean, ay
حس میکنم مثل یه فضا نورد تو اقیانوسم
What you know about rolling down in the deep?
راجب غلط خور دن به اعماق چی میدونی؟
When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغزت بی حس میشه، میشه بهش بگی انجماد فکر ی
When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah
وقتی این مردم خیلی حرف میزنن، بذارش روی حرکت آهسته
I feel like an astronaut in the ocean, ay
حس میکنم مثل یه فضا نورد تو اقیانوسم
She say that I’m cool, I’m like yeah, that’s true
بهم گفت باحالم، من اینجور یم آره، درسته
I believe in G-O-D, don’t believe in T-H-O-T
به خدا اعتقاد دارم، ولی به توث )یکی از خدایان مصر ی( اعتقاد ندارم
She keep playing me dumb
منو خر فرض میکنه
I’ma play her for fun
منم برای سرگرمی ازش استفاده میکنم
Y’all don’t really know my mental
شماها ذهن منو نمیشناسین
Lemme give you the picture like stencil
بذار تصو یرو مثل یه شابلون بهت نشون بدم
Fallin’ out, in a drought, no flow, rain wasn’t pouring down
سقوط به خشکسالی، بدون جر یان، بارون نمیباره
See that pain was all around, see my mode was kinda lounge
ببین درد این اطرافو، ببین مودم خوب نیست
Didn’t know which which-way to turn
نمیدونم کدوم طرف بپیچم
Flow was cool but I still felt burnt
جر یان سرده ولی هنوز احساس سوختگی میکنم
Energy up, you can feel my surge
پر انرژی، میتونی موج انرژ یمو حس کنی
I’ma kill everything like this purge
مثل پاکساز ی همرو میکشم
Let’s just get this straight for a second, I’ma work
بذار قضیرو روشن کنم واست، من اینکارو میکنم
Even if I don’t get paid for progression, I’ma get it
حتی اگه بخاطر پیشرفت بهم پولی ندن، من به دستش میارم
Everything that I do is electric
هرکار ی میکنم مثل برقه
I’ma keep it inner motion, keep it movin’ like kinetic, ay
اینو حرکت درونی خودم نگه میدارم، مثل حرکات سینتیکی
Put this shit in a frame but I know I don’t blame
این عوضی هارو تو یه قاب بیار ین ولی من میدونم که مقصر نیستم
Every day that I say, “Man I seen you deflate”
هر روز میگم، مرد، من دیدم که چجور ی پشتت خالی میشه
Let me elevate, this ain’t a prank
بذار بالاتر برم، این یه شوخی نیست
Have you woken on a plank, la-la-la-la-la
تا حالا روی میز پیشخوان از خواب بیدار شدی؟
Oh, pass together, God let me party
اوه، با هم بمیر یم، اگه خدا اجازه بده مهمونی میگیرم
I’ve been going right, right around, caught a relay
داشتم درست میرفتم، درست پیشرفت میکردم
Pass the baton, back to the mall, swimming in the pool
باتوم رو کنار بذار، برگرد یه پاساژ، تو استخر شنا کن
Can’t drink ’em all, uh
نمیتونی همشو بخور ی
Wanna piece of this, a piece of mama, a piece of Xan
یه تیکه ازش میخوام، یه تیکه از مامان، یکم از نازاکس
Can you please read between the lines?
میتونی بین سطر هارو بخونی؟
My rhyme’s inclined to break your spine
شعرام میتونن ستون فقراتتو بشکونن
They say that I’m so fine
میگن که من خیلی خوبم
You could never match my crime
هیچوقت نمیتونی جلو جنایات منو بگیر ی
Please do not now waste my time
حالا هم وقتمو تلف نکن
What you know about rolling down in the deep?
راجب غلط خوردن به اعماق چی میدونی؟
When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغزت بی حس میشه، میشه بهش بگی انجماد فکر ی
When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah
وقتی این مردم خیلی حرف میزنن، بذارش روی حرکت آهسته
I feel like an astronaut in the ocean, ay
حس میکنم مثل یه فضا نورد تو اقیانوسم
What you know about rolling down in the deep?
راجب غلط خوردن به اعماق چی میدونی؟
When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغزت بی حس میشه، میشه بهش بگی انجماد فکر ی
When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah
وقتی این مردم خیلی حرف میزنن، بذارش روی حرکت آهسته
I feel like an astronaut in the ocean, ay
حس میکنم مثل یه فضا نورد تو اقیانوسم

دانلود آهنگ astronaut in the ocean soner karaca remix
دانلود آهنگ astronaut in the ocean soner karaca remix
دانلود آهنگ astronaut in the ocean soner karaca remix
دانلود آهنگ astronaut in the ocean soner karaca remix
دانلود آهنگ astronaut in the ocean soner karaca remix

(۱) Masked Wolf - به ملودی مرجع دانلود موزیک
Masked Wolf - به ملودی مرجع دانلود موزیک


(۲) Soner Karaca - به ملودی مرجع دانلود موزیک
Soner Karaca - به ملودی مرجع دانلود موزیک


(۳) بایگانیهای دانلود آهنگ خارجی -
بایگانیهای دانلود آهنگ خارجی -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 4 =

دکمه بازگشت به بالا